Hur gör jag en reklamation?

Om du har tagit emot en defekt eller felexpedierad vara så kan du skicka oss ett mail på hello@meds.se med information om felet så hjälper vi dig vidare. För att underlätta handläggningen av ditt rekamationsärende så vill vi även be dig bifoga en bild på den aktuella varan.  
 
Kom ihåg att uppge ditt ordernummer för att vi enklare ska kunna identifiera vilken order som ska reklameras.