Kommer ni byta ut mitt läkemedel?

Dessa kallas generika och innehåller samma mängd verksamt ämne, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen som det din förskrivare angett på receptet, små skillnader som till exempel färg, form och märkning kan dock finnas. 

Det är tand och läkemedelsförmånsverket som bedömer vilka preparat som är likvärdiga och därmed utbytbara, alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas