Har ni tystnadsplikt?

Ja. Eftersom MEDS ingår i hälso- och sjukvården följer vi offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att all personal hos oss har tystnadsplikt, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Inga uppgifter om dig, dina symptom, din behandling eller situation får under några omständigheter lämnas ut utan ditt godkännande.