Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Ditt paket ligger hos postombudet i 7 dagar innan det returneras till oss. Om du inte hämtar ut ditt paket inom utsatt tid så kommer det att skickas tillbaka till MEDS.

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig en kostnad på 39 kronor för att täcka vår fraktkostnad och administrationskostnad för de paket som har returnerats då de ej har hämtats ut inom utsatt tid.

Vi hanterar icke uthämtade paket enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Paket som innehåller läkemedel ska enligt lag destrueras och får inte säljas vidare eller skickas ut på nytt. Vi förbehåller oss därför rätten att debitera dig kostnaden för de läkemedel som har returnerats till oss.

Om paketet innehåller receptförskrivna läkemedel och konsumenten begär utskick av ny medicin ska ett nytt receptuttag utföras. Du som kund betalar då för leveransen av det nya receptförskrivna läkemedlet samt för det gamla som returnerats.

Glöm inte att du måste hämta ut ditt paket om du vill använda din ångerrätt, och därefter returnera det enligt våra instruktioner.